Notifier logo

Termeni si conditii

I. Preambul

• Notifier App este aplicația dezvoltată de către societatea LINNIFY SRL , având sediul în Cluj-Napoca, str. Măcinului, nr. 34, jud Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3825/2016, având CUI 36665676 care operează aplicația disponibilă pe App Store și Google Play, „Notifier App”.

II. Generalități

• LINNIFY SRL operează și administrează aplicația „Notifier App” (în continuare „Aplicație”), prin intermediul căruia oferă Utilizatorilor Înregistrați servicii de notificări cu privire la noi anunțuri postate pe site-uri de anunțuri online.
• Prin utilizarea aplicației „Notifier App”, vă exprimați acordul cu privire la respectarea prevederilor acestor Termeni și Condiții.
• LINNIFY SRL poate revizui acești Termeni și Condiții în orice moment prin modificarea acestei pagini. Este de datoria dumneavoastră să verificați această pagină periodic și să luați cunoștință de orice modificări aduse. Prin continuarea utilizării aplicației „Notifier App” sunteți de acord cu privire la orice modificare efectuată până la acel moment. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile din Termenii și Condițiile de Utilizare, vă rugăm să solicitați dezactivarea contului dumneavoastră de utilizator și să întrerupeți utilizarea serviciilor noastre.

III. Licență de utilizare

• Cu condiția respectării de către dvs. a acestor Termeni și Condiții, LINNIFY SRL vă acordă o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, care poate fi revocată, pentru: (i) a accesa și a utiliza aplicația „Notifier App” în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor; și (ii) a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea de către dvs. în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de LINNIFY SRL.
• Vă sunt interzise următoarele: (i) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de LINNIFY SRL; (ii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iii) să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (iv) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (v) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

IV. Modalitatea de utilizare a serviciilor

Creare cont utilizator

• Pentru utilizarea Serviciilor, este necesară crearea unui cont de utilizator prin completarea formularului de înregistrare electronică, disponibil pe Aplicație. Pentru crearea contului este necesară completarea tuturor câmpurilor marcate ca fiind obligatorii în formularul de înregistrare electronică. Câmpurile de înregistrate pot fi modificate oricând de către LINNIFY SRL sau operatorii autorizați.
• Utilizatorul Înregistrat garantează că informațiile furnizate la momentul înregistrării contului de utilizator sunt veridice, complete și exacte. Utilizatorul Înregistrat este responsabil să mențină acuratețea și să indice orice modificări în detaliile Contului de Utilizator. În cazurile în care sunt înregistrate date false cu privire la un Cont de Utilizator, LINNIFY SRL este îndreptățit să înceteze sau să suspende imediat și fără notificare prealabilă prestarea Serviciilor, utilizarea Aplicației și Contul de Utilizator.
• Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin contul dvs., și vă obligați să mențineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs. Cu excepția cazului în care LINNIFY SRL vă acordă permisiunea în scris, puteți avea un singur Cont.

Înregistrare prin Facebook sau Google

• Pe lângă crearea unui cont de utilizator, Utilizatorul Înregistrat se poate înregistra și pe Aplicație prin profilul său de Facebook sau cu contul Google. La crearea unui cont de utilizator în această modalitate, LINNIFY SRL preia direct și automat toate sau o parte din datele furnizate de dumneavoastră în contul de Facebook sau Google. LINNIFY SRL nu răspunde pentru eventuale erori de preluare a datelor de pe platformele anterior menționate.
• Un Cont de Utilizator poate fi dezactivat în orice moment la cererea Utilizatorului Înregistrat.
• Puteți utiliza Serviciile noastre doar în scopuri legale. Nu puteți utiliza aplicația „Notifier App” în niciun mod care încalcă oricare lege sau reglementări aplicabile. De asemenea, sunteți de acord să nu accesați fără autoritate, interferați cu, cauzați daune sau întrerupeți nicio parte din Aplicație, sau oricare rețea sau echipamente utilizate în prestarea Serviciilor noastre.

Ștergerea, suspendarea sau închiderea contului

• Fiecare Utilizator Înregistrat este îndreptățit să șteargă contul său prin contactarea LINNIFY SRL la adresa contact@notifier-app.com. Orice cerere de dezactivare va fi preluată de LINNIFY SRL și va finalizată în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia.
• Dezactivarea nu va afecta obligațiile unui Utilizator Înregistrat rezultate din utilizarea aplicației „Notifier App” existenta la acel moment, menite să subziste respectivei dezactivări.
• LINNIFY SRL poate dezactiva un cont de utilizator sau să suspende accesul la Servicii și/sau Aplicație în cazul în care un Utilizator Înregistrat încalcă Termenii și Condițiile de Utilizare sau pentru altă conduită necorespunzătoare, fără notificare prealabilă.
• În cazul dezactivării contului de utilizator, LINNIFY SRL va fi îndreptățit să sisteze imediat accesul respectivei persoane la Servicii și Aplicație. În acest caz, LINNIFY SRL nu va fi răspunzător pentru daune și pierderile de profit suferite de către Utilizatorul Înregistrat sau terți, născute ca urmare a sistării accesului la un Cont de Utilizator.

V. Costuri. Modalități de plată

• Costurile serviciilor furnizate prin intermediul aplicației variază în funcție de opțiuni, existând mai multe planuri de plată.
• Astfel, planurile sunt următoarele:
1. Gratis, care include 1 căutare activă;
2. Abonament premium, care include 10 căutări active, fără notificări blocate și fără reclame pentru o perioadă de: 1 săptămână - 9.99 RON, 1 lună - 29.99 RON, 1 an - 349.99 RON
Abonamentele plătite se reînnoiesc automat până în momentul în care sunt anulate în secţiunea Gestionare abonamente din setările contului dvs.
• Plata Costurilor poate fi efectuată, în mod exclusiv, prin intermediul plăților „in-app” procesate prin intermediul Google Play sau App Store. Termenii și condițiile aplicabile în ceea ce privește aceste plăți sunt cele ale furnizorului în cauză, Google Play sau App Store. LINNIFY SRL nu procesează, nu salvează și nu stochează informațiile bancare ale clienților săi.
• Căutarea activă reprezintă căutarea care are activate notificările, astfel încât utilizatorul este notificat cu privire la anunțurile noi apărute în timp real.

VI. Limitarea Răspunderii

• LINNIFY SRL depune toate eforturile ca informațiile disponibile pe Aplicație să fie corecte și actualizate, însă nu garantează autenticitatea și deplinătatea conținutului și nu își asumă termene pentru actualizarea informațiilor, cu excepția cazului în care se specifică altfel pe Aplicație. LINNIFY SRL depune toate eforturile pentru a furniza Serviciile în vederea utilizării normale de către Utilizatorul Înregistrat, dar nu este obligat și nu garantează că Serviciile furnizate vor satisface cerințele Utilizatorului Înregistrat sau că Serviciile vor fi continue, la timp și sigure. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul Înregistrat declară că utilizarea Serviciilor furnizate va fi în întregime pe riscul său și pe răspunderea sa, și este de acord că LINNIFY SRL nu va fi răspunzător pentru orice daune care pot fi suferite de către Utilizatorul Înregistrat în cursul utilizării Serviciilor sau Aplicației, exceptând cazul în care respectivele daune sunt cauzate de LINNIFY SRL în mod intenționat sau sunt datorate culpei sale grave.
• LINNIFY SRL furnizează Serviciile și Aplicația în forma "existentă" și "disponibilă" și nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, privind conținutul sau disponibilitatea Serviciilor, sau privind faptul că acestea vor fi furnizate la timp și fără erori sau că defectele vor fi corectate.
• LINNIFY SRL nu va fi răspunzător pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către Utilizatorul Înregistrat sau oricare terți, născute ca urmare a încetării, modificării sau limitării Serviciilor sau dezactivării contului de utilizator, datorită încălcării de către Utilizatorul Înregistrat a acestor Termeni și Condiții sau a legislației în vigoare, sau datorită unor informații sau decizii emise de autorități competente.
• LINNIFY SRL nu va fi răspunzător pentru conținutul și informațiile oricăror terți, incluzând, dar fără limitare la, reclame, bannere sau alt tip de materiale promoționale, plasate pe Aplicație.
• LINNIFY SRL conține linkuri către alte site-uri de pe internet sau către servicii online sau pe mobil furnizate de către terțe persoane independente, direct sau prin pagini interpuse. LINNIFY SRL nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul site-urilor terțelor persoane și nu este parte în tranzacțiile de bunuri sau servicii disponibile pe acestea.

VII. Drepturi de proprietate intelectuală

• Întregul conținut al Aplicației – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea LINNIFY SRL. LINNIFY SRL deține exclusiv licențele și drepturile de autor pentru Aplicație și aplicația pe care acesta funcționează. Aceste opere sunt protejate de drepturi de autori, mărci, legi române și alte tratate internaționale. Nicio prevedere din acești Termeni și Condiții nu vă conferă dreptul de a utiliza numele „Notifier App” sau oricare dintre mărcile, logo­urile, numele de domeniu, alte caracteristici comerciale distinctive sau alte materiale protejate prin drepturi de autor ale LINNIFY SRL.
• Folosirea fără acordul LINNIFY SRL a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare.
• Comentariile sau sugestiile pe care le puteți furniza cu privire la „Notifier App” sau Servicii sunt voluntare în întregime și LINNIFY SRL va fi liber să utilizeze aceste păreri, comentarii sau sugestii astfel cum consideră corespunzător și fără nicio obligație față de dumneavoastră.

VIII. Securitatea datelor cu caracter personal

• Pentru informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul aplicației „Notifier App” de către LINNIFY SRL, va rugăm să accesați Politici de confidențialitate disponibil

IX. Litigii

• Acești Termeni și Condiții sunt guvernate de legea română și instanțele române vor avea competența asupra oricărei pretenții născute din sau cu privire la oricare utilizare a Serviciilor.

X. Date de contact

• Ne puteți contacta utilizând următoarele informații:
contact@notifier-app.com
+40 742 028 083
Strada Măcinului nr. 34, Cluj-Napoca, 400475, Romania