Notifier logo

Politica de confidentialitate

1. General

Această Politică de Confidențialitate reglementează politicile și procedurile Notifier referitoare la colectarea și gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și utilizarea de către dumneavoastră a Aplicației. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile din această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați Aplicația.
Această Politică de Confidențialitate se aplică exclusiv cu privire la informațiile care sunt furnizate sau colectate prin toate Serviciile prestate de Notifier App prin Aplicație.
Toți termenii scriși cu majusculă utilizați în prezenta au același înțeles ca cele din Termenii și Condiții disponibile

2. Informații Colectate de Notifier App App

Notifier App poate colecta date cu caracter personal ale Utilizatorului după cum urmează: prenume, nume, număr de telefon, locație GPS și adresă de email; informații privind cardul de credit
Notifier App colectează datele cu caracter personal prin aplicația mobilă „Notifier App”, disponibilă pe Google Play și App Store, fie direct prin înregistrarea în aplicație, fie prin intermediul înregistrării cu un cont Facebook sau Google.
Serviciile noastre nu sunt destinate utilizării de către persoane în vârstă de până la 16 ani și Notifier App nu colectează date cu caracter personal cu bună știință de la asemenea persoane minore.
Notifier App utilizează, de asemenea, software analitic pentru a urmări și analiza traficul pe Aplicație în legătură cu publicitatea și promovarea de către Notifier App a Serviciilor noastre.

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Următoarele categorii de date cu caracter personal pot fi prelucrate de către Notifier App:
• nume și prenume
• adresă de e-mail
• locație GPS
• număr de telefon.

4. Utilizarea de către Notifier App a datelor cu caracter personal

Notifier App utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a crea Conturi de Utilizator, a comunica cu utilizatorii cu privire la Servicii (incluzând, dar fără limitare la materiale informative prin email, de la care Utilizatorii se pot dezabona), a oferi servicii suplimentare utilizatorilor, a asista Utilizatorii cu privire la întrebările legate de Servicii, a oferi promoții și oferte speciale și a procesa comenzile înregistrate prin Aplicație.
Scopul general pentru care Notifier App prelucrează date cu caracter personal este cel de a gestiona și presta serviciile solicitate.
Mai exact, Notifier App prelucrează aceste date cu următoarele scopuri:
• înregistrarea inițială a utilizatorului pentru crearea unui Cont de Utilizator, astfel încât utilizarea aplicației mobile Notifier App să fie posibil
• îmbunătățirea serviciilor oferite prin intermediul aplicației ca urmare a analizării modului în care utilizatorii folosesc aplicația
• oferirea posibilității utilizatorului de a crea „Căutări”, astfel cum sunt definite în „Termeni și condiții”, atribuite în mod corespunzător acestuia
• comunicarea cu utilizatorul în cazurile absolut necesare, în folosul utilizatorului
• informarea utilizatorului cu privire la noile actualizări de importanță ridicată aduse aplicației mobile, necesare a fi cunoscute de către acesta pentru utilizarea normală a Notifier App
• solicitarea utilizatorului de feedback în vederea îmbunătățirii experienței acestuia în cursul folosirii aplicației mobile.

5. Temeiurile pentru folosirea datelor cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal menționate la punctul nr. 3 sunt colectate ca urmare a executării contractului de furnizare a serviciilor oferite prin intermediul aplicației mobile Notifier App, încheiat cu utilizatorul. Astfel, pentru posibilitatea identificării corecte a utilizatorului și a prevenirii eventualelor fraude în dauna acestuia sau a Notifier App, este necesară colectarea numelui și prenumelui, adresei de e-mail și a numărului de telefon.
Totuși, în scopul solicitării utilizatorului de feedback în vederea îmbunătățirii experienței acestuia în cursul folosirii aplicației mobile, temeiul pentru folosirea datelor cu caracter personal este obținerea consimțământului acestuia.

6. Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt păstrate de către Notifier App pe o perioadă de 2 ani de la data ultimei interacțiuni a utilizatorului cu aplicația mobilă, urmând a fi șterse ulterior, potrivit principiului minimizării enunțat prin Regulamentul General privind Protecția Datelor 679/2016.

7. Protecția datelor cu caracter personal de către Notifier App

Notifier App se obligă să asigure protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectează, conform mențiunilor de mai sus, împotriva alterării, distrugerii, accesării, copierii și orice alte intervenții neautorizate, prin utilizarea metodelor tehnologice de securitate adecvate.
Notifier App depune toate eforturile rezonabile și este responsabil pentru protecția datelor dumneavoastră colectate în cursul prestării Serviciilor, sub rezerva Termenilor și Condițiilor, exceptând cazurile de: forță majoră, caz fortuit sau acțiuni ale terților care depășesc măsurile adecvate de securitate și în cazurile în care însuși Utilizatorul a pus aceste informații la dispoziția terților.
Aplicația poate conține linkuri către alte site-uri și/sau resurse asupra cărora Notifier App nu are control. Notifier App nu oferă declarații sau garanții cu privire la conținutul, deținerea sau legalitatea oricăror asemenea site-uri către care există linkuri sau cu privire la politica de confidențialitate a acestor site-uri
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte organisme sau în alte țări
Toate datele cu caracter personal prelucrate de către Notifier App sunt stocate pe serverele externe Firebase, produs din pachetul Google Cloud Platform, gestionate și întreținute de către compania Google. Securitatea datelor este asigurată de către compania aceasta la cele mai ridicate standarde la nivel internațional, astfel încât datele cu caracter personal să fie mereu în siguranță
Notifier App a adoptat toate măsurile necesare recomandate de Comisia Europeană și autoritatea competentă, pentru a asigura nivelul necesar de securitate, în funcție de natura datelor cu caracter personal și de circumstanțele prelucrării acestora, pentru a împiedica, într-o măsură cât mai mare cu putință și atât cât îi este permis de tehnologia actuală, modificarea, pierderea, prelucrarea sau accesul neautorizat. Informațiile cu caracter personal furnizate Notifier App nu vor fi cedate niciunei părți terțe fără autorizația prealabilă a titularului datelor respective.

8. Accesarea și Corectarea datelor cu caracter personal

Utilizatorii Înregistrați pot accesa și modifica propriile date cu caracter personal, sens în care vă rugăm să contactați Notifier App la contact@notifier-app.com.
Drepturile persoanelor vizate, respectiv ale utilizatorilor aplicației mobile Notifier App, în privința datelor lor cu caracter personal, sunt următoarele:
• de a solicita accesul la datele lor cu caracter personal
• de a solicita rectificarea datele lor cu caracter personal
• de a solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal
• de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”)
• de a solicita transferul datelor cu caracter personal
• de a obiecta cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal
• de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal
• de a nu fi subiectul unor campanii de tip profiling.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, personale vizate vor contacta Notifier App la adresa de contact următoare: contact@notifier-app.com
Cu toate acestea, vă punem în vedere că solicitarea de a nu procesa anumite date cu caracter personal poate duce la imposibilitatea de a presta Serviciile în favoarea dumneavoastră.

9. Incident de securitate

În cazul unui incident de securitate cu privire la datele cu caracter personal, utilizatorul în cauză va fi notificat de către Notifier App în maximum 1 lună de la data la care aceasta a avut loc. În cazul în care incidentul poate genera un risc ridicat pentru persoana vizată, notificarea va fi făcută fără întârziere.
Totodată, Autoritatea de Supraveghere va fi notificată în termen de cel mult 72 de ore.

10. Drepturi privind Informațiile Personale

Conform Regulamentului European GDPR nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul enumerate mai sus pentru persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracater personal . Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor, fără nicio justificare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, comunicată către Notifier App utilizând datele de contact din Termeni și Condiții.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Politica noastră de confidențialitate nu se aplică și site-urilor terțelor persoane.